Marceting
Image default
Business / Marketing and Advertising

Ansoff matrix

Het basisidee van de Ansoff matrix

De basis van de Ansoff matrix is relatief eenvoudig. De Ansoff matrix houdt rekening met twee belangrijke componenten voor de omzetgroei: de afzetmarkt en het aangeboden product. Vervolgens moet je overwegen hoe je met deze twee componenten om moet gaan:

  • Eerste optie: Laat ze ongewijzigd en concentreer je op de huidige situatie.
  • Tweede optie: Je wijzigt de afzetmarkt en/of het product.

Als je de twee componenten (product en markt) combineert met de twee actie-alternatieven (onderhouden en veranderen), leidt dit volgens de Ansoff theorie tot vier groeistrategieën: marktpenetratie, productontwikkelingsstrategie, marktontwikkelingsstrategie en diversificatiestrategie.

Markt penetratie is groeistrategie met beheersbaar risico

Als men spreekt over markt penetratie in de Ansoff matrix, dan wordt er vertrokken vanuit het idee dat de markt en het product identiek blijven. Maar hoe moet het bedrijf groeien als je alles gewoon hetzelfde houdt? Het marketing idee erachter: Het bedrijf zou zich meer moeten concentreren op zijn huidige product en de bewezen verkoopmarkt.Slimme marketingmaatregelen kunnen worden gebruikt om te proberen bestaande klanten te overtuigen om nog meer en meer regelmatige aankopen te doen. Daarnaast is er altijd de kans om een paar klanten te af te snoepen van de concurrentie. De groeistrategie is er dus op gericht de bestaande markt nog sterker te penetreren.

Strategie voor markt ontwikkeling

Als de markt ontwikkeling wordt gebruikt, veranderen de volgende onderdelen van de Ansoff Matrix: Het product blijft ongewijzigd, maar er worden nieuwe markten aangeboord. Deze groeistrategie is bij veel start-ups goed te zien. Daar proberen ze nieuwe markten te betreden met een bestaand product. Dit kunnen andere regio’s en landen zijn of gewoon een nieuwe doelgroep, bijvoorbeeld ouderen of studenten.

Product ontwikkeling

Product ontwikkeling is de tegenhanger van de marktontwikkelingsstrategie. Dat geldt ook hier: De markt blijft identiek, maar het product is veranderd. Deze werkwijze is gebruikelijk voor bedrijven die regelmatig nieuwe modellen van hun producten lanceren (bijvoorbeeld smartphones of auto’s). De productvarianten zijn uitgerust met nieuwe functies om twee doelen te bereiken:

  • Bestaande klanten zouden het nieuwe, betere model moeten kopen.
  • Met de aanvullende diensten worden nieuwe klantgroepen aangesproken.

Het risico van deze groeistrategie ligt vooral in de kosten van productontwikkeling.

Diversificatie

Ten slotte beveelt Ansoff een vierde, relatief risicovolle groeistrategie aan; de diversificatie. Ze wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken: Het product wordt aangepast en verkocht in een nieuwe markt. Met deze productdiversificatie moet de portefeuille van het bedrijf zo breed mogelijk worden uitgebreid. Er wordt niet alleen een compleet nieuwe markt aangeboord, maar er wordt ook een nieuw ontwikkeld product aangeboden. Als dit plan werkt, is er een goede kans op een hoog en regelmatig inkomen. In het beste geval kan het bedrijf zich zelfs positioneren als de nieuwe marktleider. Dit hangt echter sterk af van de respectieve concurrentiesituatie, die in de Ansoff matrix niet in aanmerking wordt genomen. De kans op een hoge groei gaat gepaard met een even groot risico. Ten eerste worden er hoge ontwikkelingskosten gemaakt voor het nieuwe product, waar mogelijk onvoldoende vraag naar is. Ten tweede zijn er aanzienlijke marketinginspanningen nodig om het nieuwe product te promoten.