Marceting
Image default
Business / Marketing and Advertising

EHBO op school

Het belang van BHV of EHBO wordt helaas deze dagen nog niet helemaal ingezien. Maar het is wel zeker van belang. Soms zie je op de televisiereclame spotjes over hartaanvallen en dat je je kan aanmelden bij een speciale app dat je kan reanimeren of dat je met een AED-apparaat overweg kan en op welke tijden je beschikbaar bent. Het is van belang dat mensen zich hiervoor aanmelden die dat kunnen. Er zijn namelijk steeds minder mensen die weten hoe zij moeten reanimeren of überhaupt eerste hulp moeten verlenen. Mocht het namelijk een keer nodig zijn en er zijn geen mensen in de buurt die iets kunnen doen kan er doormiddel van de desbetreffende app hulp ingeschakeld worden.

Vroeger wat het nog wel een dingetje maar tegenwoordig helemaal niet meer, EHBO. Er was vaak in iedere stad of dorp wel een vereniging te vinden waar er EHBO-lessen of cursussen werden gegeven. Vaak was dit een keer in de twee weken of een keer per maand. Tijdens de EHBO-lessen of cursussen werd bijvoorbeeld geleerd wat te doen bij een zwaar ongeluk, hoe moet iemand liggen. Wat te doen bij een hartstilstand of een dergelijk ongeluk, hoe moet je reanimeren, hoe kan een drukverband gelegd worden, hoe moet de voet in het verband gelegd worden. Maar ook hoe moet je een brandwond verzorgen, en hoe moet je handelen bij sportongevallen. Vaak helpt intuïtie hier ook wel een groot gedeelte bij maar het is van belang dat voor dat je enkele handelingen gaat verrichten je wel weet hoe deze moeten het kan namelijk verergerd worden als je niet handelt zoals het hoort, zoals een stabiele zijhouding.

Bij BHV leer je soortgelijke dingen als bij EHBO maar is het meer op bedrijfsincidenten gericht. Bedrijfshulpverlening biedt hulp als er op het bedrijf een incident is, maar wat er nog meer bij komt kijken is het feit dat zij in noodsituaties iedereen evacueren en alarmeren en daarnaast het beperken en bestrijden van brand en andere ongevallen. Het ligt aan het aantal werknemers hoeveel BHV’ers er nodig zijn per bedrijf. Deze personen krijgen een cursus BHV en deze moet minimaal een maal per jaar een herhalingscursus volgen. Om de taken als een BHV’er goed uit te kunnen voeren is het van belang dat er het een en ander altijd aanwezig is binnen het bedrijf zoals een BHV trainingsset, een schuimblusser en altijd een verbandkoffer.

https://www.schoens-safety.nl/