Marceting
Image default
Business / Marketing and Advertising

SAM design | Webdesign Amsterdam

Webdesign Amsterdam 

 Voor het webdesign in Amsterdam worden door veel bedrijven een hoop fouten gemaakt. Dit is heel zonde, want het webdesign is voor veel (potentiële) klanten hét gezicht van uw onderneming. Het is het waard om te investeren in een goed webdesign. Veel van deze fouten zijn al jaren bekend, maar sommige fouten zijn pas recent op gaan spelen. In dit artikel worden drie grote fouten met u gedeeld zodat u deze in uw Amsterdamse webdesign zelf niet zal maken.  

De drie grote fouten in het webdesign in Amsterdam 

Slechte navigatie 

Een site wordt gemaakt met een bepaald doel. Het webdesign uit Amsterdam moet er voor zorgen dat dit doel uiteindelijk door de bezoeker gemaakt wordt. Door een slechte navigatie kan het voor komen dat een site zijn doel niet zal bereiken. Het missen van pagina’s en een onduidelijke structuur van de site zijn bijvoorbeeld boosdoeners die de navigatie van uw site zullen beperken. Om een goed webdesign in Amsterdam te verzorgen, is de navigatie van groot belang.  

Langzame laadtijden  

Uw webdesign in Amsterdam moet de laadtijd van uw site beslist niet vertragen. Consumenten zijn anno 2017 al ongeduldig, maar online geldt dit nog veel meer. Langzame laadtijden hebben als gevolg dat meer mensen afhaken en ergens anders op het internet zullen surfen. Om dit te voorkomen moet vroegtijdig rekening gehouden worden met de laadtijden binnen webdesign. Binnen het webdesign verzorgen in Amsterdam moet laadtijden een priorieit zijn.  

Geen contactgegevens op de site  

Veel webdesigns in Amsterdam hebben onvoorstelbaar genoeg nog geen contactgegevens op de site. Het vermelden van contactgegevens is om een voor de hand liggende reden van belang. Zonder contactgegevens is het voor (potentiële) klanten niet mogelijk om u te bereiken! Verassend veel websites laten hierin nog flinke steken vallen. Zorg dat uw Amsterdamse webdesign dit niet doet.  

Een uitstekend webdesign in Amsterdam heeft dus een goede navigatie, snelle laadtijd en contactgegevens nodig om te presteren. In de praktijk besteden veel bedrijven de verzorging van het webdesign uit naar externe bureaus. Het verzorgen van het webdesign is een specifieke taak, waar veel specialistische kennis voor nodig is.  

Een bekend bureau om dit te verzorgen is SAM Design. Uw wensen voor uw webdesign in Amsterdam kunnen vrijwel altijd vervuld worden door dit bedrijf. Als u bepaalde vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, of andere vragen wilt stellen, is SAM Design altijd bereikbaar. SAM Design zal altijd de juiste oplossing voor u kunnen vinden voor uw webdesign in Amsterdam.