Marceting
Image default
Business / Marketing and Advertising

Groeneveld gerechtsdeurwaarders: Deurwaarder Nijmegen

Bent u op zoek naar een deurwaarder in Nijmegen? Dan kunt u terecht bij Groeneveld gerechtsdeurwaarders. Als u groeneveld gerechtsdeurwaarders inschakelt, start u een incassotraject. Dit incassotraject bestaat uit vier stappen. Allereerst de pre-incasso. De pre-incasso wordt via post of e-mail verstuurd waarbij de debiteur een herinnering krijgt over de betaling. Als deze betaling nu voldaan wordt, dan kan het bedrijf zien dat de status is aangepast en hoeft het traject niet een vervolg te hebben. Als dit niet voldaan wordt dan ontvangt de debiteur een minnelijke incasso – dit betekent dat de debiteur nogmaals schriftelijk én telefonisch wordt benaderd. Hierna volgt de gerechtelijke incasso waar een rechter een vonnis moet uitspreken over het traject. Ten slotte volgt de executie waarbij u ervoor kunt kiezen of er beslag wordt gelegd op het inkomen, banksaldo of inboedel van de debiteur.

Afspraak maken voor een deurwaarder in Nijmegen

U kunt gemakkelijk contact opnemen voor een deurwaarder in Nijmegen. U kunt contact opnemen met een van de medewerkers van Groeneveld gerechtsdeurwaarders op telefonische wijze. Hierbij kunnen zij een advies uitspreken over uw situatie en hoe u het beste kunt handelen naar de niet-betalende debiteur. Deze afspraak is altijd vrijblijvend. Ook kunt u zelf al een proefberekening maken op de website van Groeneveld gerechtsdeurwaarders.

Aanmaningen

U kunt ook uw schuld innen via een aanmaning. Hierbij ontvangt de debiteur een brief dat u zo spoedig mogelijk een openstaand bedrag moet betalen. Dit hoeft niet meteen drastisch zijn. Iedereen kan wel een keer vergeten om een belangrijke rekening te betalen – om wat voor reden dan ook. Heeft u het financieel niet zo breed? Dan kan er in bijna elk geval wel een betalingsregeling worden opgesteld. Als u dit laat weten bij Groeneveld gerechtsdeurwaarders dan wordt er gezocht naar een passende oplossing voor iedere partij. Denk er hierbij bijvoorbeeld aan dat uw schuld in diverse termijnen terugbetaalt mag worden in plaats van in één keer het gehele bedrag. Als u het bedrag wel in één keer kunt missen, dan wordt het aangeraden om dit ook dan direct te doen zodat u het niet nogmaals kunt vergeten. U kunt uw schuld al meteen online betalen.