Online marketing of niet?

Is online marketing hetzelfde als internet marketing? Of toch niet? Het eenvoudigste is te besluiten dat online marketing en internet marketing hetzelfde zijn. Waarschijnlijk bestond online marketing voordat het begrip internet marketing uitgevonden was. Toepassingen als televisie en bioscoop worden al lang gebruikt voor marketing en zijn online. Echter de marketing technieken die hiervoor gebruikt werden, waren vrijwel identiek aan traditionele marketing. Men deed net bij “online marketing” of de televisie of de bioscoop niets anders was als een krant en toegegeven dat de kwaliteit in het begin zeker niet werd benut. Nadat het internet zich geneteld had binnen de maatschappij, waren bedrijven, diensten en producten ineens online.

Online marketing in het begin

Ondanks er dus eigenlijk al voordat het internet gemeengoed was, online marketing bestond, doen we maar net of online marketing is ontstaan bij het opkomen van het internet. Het internet komt voort uit defensie en de universitaire wereld, niet bepaald marketing gerichte organisaties. Het mag dan ook duidelijk zijn dat er niets gedaan was aan marketing. Echter met de komst van de eerste zoekfuncties en de daarop volgende zoekmachines, werd onderkent dat er iets gedaan moest worden aan het bekendmaken van het fenomeen. Op redelijk banale wijze, via footers van e-mails en dergelijke werden informatie zinnetjes toegevoegd. Dus was er al e-mail marketing voordat online marketing bestond. Men besloot het toch online marketing te noemen, waarbij e-mail marketing een onderdeel was van online marketing. De zoekmachines werden volwassener, hierdoor begon het bedrijfsleven zich te interesseren voor het internet. De eerste commerciële website ontstonden en daarmee was eigenlijk automatisch online marketing een feit.

Online marketing en verder

De eerste commerciële websites waren in eerste instantie slechts daar als informatiedrager rondom het bedrijf. Echter al snel ontdekte men dat het veel zinvoller was om producten of diensten te promoten. Het bereik was zo groot als het, oneindige, bereik van het internet. Marketing bedrijven begonnen zich bezig te houden met de vormgeving en de inhoud van de website. Binnen online marketing ontstond naast e-mail marketing nu ook content marketing. Online marketing werd ineens echt iets waarbij creatieve geesten ook een rol gingen spelen. Het gevonden worden door de zoekmachines, voor wat er naast Google nog van over was, werd nu een nieuwe sport. Snel werd er vanuit het rijkdom van de online marketing goeroes weer een nieuwe term gelanceerd. Zoekmachine optimalisatie, wat in die tijd zoveel betekende als linkjes plakken op externe website. De goeroes blijven nieuwe termen bedenken, zodat de definitie van online marketing aan een continue verandering onderhevig is.

Artikel marketing kietelt Google

Artikel marketing kietelt Google, betekent dat met behulp van artikel marketing uw website gestimuleerd wordt op een manier die Google goed bevalt. Om deze reden zal Google uw website ook belonen met een hogere positie. Dus het kietelen van Google met artikel marketing, loont zich. Natuurlijk gelden voor artikel marketing regels en richtlijnen, maar wanneer men zich daar goed aan houdt en voldoende discipline aan de dag legt, draagt artikel marketing bij aan de hogere posities in Google en uiteindelijk aan uw bedrijfsresultaten. Voor artikel marketing moeten artikelen van minimaal 400 woorden geschreven worden. Deze artikelen moeten een relevantie hebben met de te promoten website en iedere keer uniek zijn. Veel meer creativiteit is niet noodzakelijk, al is het wel belangrijk dat het zinvolle teksten zijn en iedere keer inhoudelijk uniek. Hierna moeten deze artikelen met behulp van artikel marketing gepubliceerd worden op externe websites, de artikelen moeten een link verwijzing hebben naar de te promoten website(s), op die manier begrijpt Google dat uw website belangrijk gevonden wordt op andere websites.

Artikel marketing is een plicht

Zonder artikel marketing is het welhaast onmogelijk een website omhoog te drijven binnen Google. Of u moet ongelooflijk veel geduld hebben. Sites die over een 100% uniek onderwerp gaan en waarvan het primaire zoek begrip geen concurrentie hebben, kunnen misschien zonden artikel marketing, maar dit is vrijwel hypothetisch. Het is werkelijk noodzakelijk om regelmatig zeer relevante artikelen te schrijven en deze te publiceren op externe websites. De externe website moeten ook weer een bepaalde een duidelijke relatie (inhoudelijk) hebben ten opzichte van de te promoten website. Binnen deze externe websites is het van belang wanneer er verschillende categorieën aanwezig zijn waaronder met de artikelen kan publiceren. Deze categorieën moeten natuurlijk weer passen (relevantie) bij de te promoten websites. Op deze manier wordt men door de zoek machines beloond met een hogere positie. Het is dus duidelijk dat artikel marketing misschien niet de leukste tak binnen internet marketing is, maar absoluut noodzakelijk voor de zoek machines.

Artikel marketing, de anker teksten

Zoals gezegd, op basis van de link verwijzingen naar uw website in de artikelen die met behulp van artikel marketing op externe websites zijn gelegd, beoordeeld Google uw waarde. Deze link verwijzingen worden in de vorm van bijvoorbeeld het primaire zoek begrip aangelegd. Een link verwijzing wordt anker tekst genoemd. Ten aanzien van anker teksten gelden een aantal, niet helemaal “harde”, richtlijnen (al zijn die nergens “hard” te vinden). De primaire anker tekst is gelijk aan het belangrijkste zoek begrip van de te promoten website. Deze primaire anker tekst zal op het totaal aantal link verwijzing maar 5%, maximaal 100%, voorkomen. De overige 90 – 95% moet bestaan uit frases (stukjes tekst waarbinnen het belangrijkste zoek begrip), URL-verwijzingen (de complete URL-naam), een actie (bijv. “KLIK HIER”) en dergelijke zaken. De juiste diversiteit ten aanzien van anker teksten geeft dankzij artikel marketing nog meer kracht.

Content marketing boeit

Het is content marketing binnen internet marketing dat ervoor moet zorgen dat uw doelgroep geboeid raakt en blijft voor uw website. Hoe meer aandacht uw website krijgt, hoe meer verkeer, hoe meer klanten, dus meer omzet en dat kunt u bereiken met de juiste inhoud dankzij content marketing. Content marketing is het onderdeel (waarschijnlijk het belangrijkste) binnen internet marketing, verantwoordelijk voor alles wat met de inhoud van uw website te maken heeft. En zonder content marketing geen inhoud voor de artikelen die u moet gebruiken bij artikel marketing om uw website te promoten. Voor content marketing zijn enkele disciplines van belang, tekstschrijven, design en creativiteit. Daarnaast moet er kennis van het onderwerp aanwezig zijn. Content marketing moet zorg dragen voor relevante inhoud, de zoekmachines waarderen slechts websites wanneer de inhoud (zeer) relevant is, hetzelfde geldt voor de ondersteunende sites vanuit artikel marketing.

Teksten voor content marketing

Zoals hierboven beschreven moet de inhoud (zeer) relevant zijn bij content marketing. Dit begint bij de teksten. Een website die bijvoorbeeld gaat over internet marketing moet een tekst bevatten die geheel gewijd is aan internet marketing, of direct hieraan gerelateerde zaken. De tekst moet in goed en aansprekend Nederlands geschreven zijn en eigenlijk geldt hier het fenomeen, hoe meer worden, hoe beter. Een minimum van 500 woorden voor een website (maar liever 2.000) is het minste en voor ondersteunende websites vanuit artikel marketing zijn ongeveer 400 woorden het aantal waar minimaal aan voldoen moet worden. Daarnaast is van belang dat het primaire zoekwoord (of zoekbegrip), laten we zeggen in dit geval “internet marketing”, ongeveer 4 procent moet zijn. Met andere woorden bij een tekst van 1.000 woorden, moet “internet marketing” ongeveer 40 maal vermeld worden. Overigens moet men vanuit artikel marketing, om vanuit ondersteunende sites uw website te promoten, dit primaire zoekwoord (of zoekbegrip) maximaal voor 10% op het totaal aantal artikelen als ankertekst gebruiken. Dee overige 90% moet men verdelen over frases en eventuele “harde” URLs.

Design en content marketing

Relevantie is essentieel binnen content marketing. Dat betekent dat een website over internet marketing er modern uit moet zien en de afbeeldingen en/of video´s moeten een duidelijke relatie met internet marketing (of een onderdeel daarvan, bijv. content marketing) hebben. Een klassieke site met afbeeldingen van oude kastelen wordt niet gewaardeerd. De naamgeving van de afbeeldingen en/of video´s is ook van belang. Hier moet ook weer een duidelijke relatie gelegd kunnen worden naar, in dit voorbeeld, internet marketing. Wanneer uw met uw content marketing deze zaken in acht neemt en er daarnaast steeds voor zorgt dat uw inhoud uniek is (“duplicate content” wordt door zoekmachines gestraft), zal uw content marketing bijdragen aan het succes waarvoor u uw website heeft opgezet en zorg dragen voor meer omzet. Zoals de titel al zegt, content marketing moet boeien.